dlaewangelizacji.pl

Ewangelizacja Online: DlaEwangelizacji.pl o Nowych Formach Działania

Ewangelizacja Online: DlaEwangelizacji.pl o Nowych Formach DziałaniaEwangelizacja stała się integralną częścią wiary chrześcijańskiej od samego początku. Od chwili, gdy bynajmniej Jezus Chrystus wysłał swoich uczniów, aby głosili Dobrą Nowinę przez cały świat, konkretnie mówiąc "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody". Mimo że w ciągu

Ewangelizacja Online: DlaEwangelizacji.pl o Nowych Formach Działania