dlaewangelizacji.pl

Ewangelizacja Młodego Pokolenia: DlaEwangelizacji.pl o Przyciąganiu Młodych Do Wiary

Ewangelizacja Młodego Pokolenia: DlaEwangelizacji.pl o Przyciąganiu Młodych Do WiaryKiedy spojrzymy na dzisiejsze młode pokolenie, nie możemy nie zauważyć wpływu, jaki nowoczesna cyfrowa rewolucja, zmiany społeczne i kulturowe oraz faktycznie postępująca sekularyzacja mają na ich relację z wiarą. Jakkolwiek by było młodzi ludzie na całym

Ewangelizacja Młodego Pokolenia: DlaEwangelizacji.pl o Przyciąganiu Młodych Do Wiary