O Zespole

Zespół ds. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Częstochowskiej został powołany 25 maja 2012 roku przez Księdza Arcybiskupa dr. Wacława Depo Metropolitę Częstochowskiego na mocy dekretu o następującej treści:

„W ślad za wytycznymi Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji powołuję Zespół ds. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Częstochowskiej w ramach struktury Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitalnej.
Zadaniem zespołu jest:

  1. pogłębianie teologicznego i duszpasterskiego znaczenia nowej ewangelizacji;
  2. wprowadzenia w życie papieskiego Magisterium odnoszącego się do tematów związanych z nową ewangelizacją;
  3. promowanie posługiwania się Katechizmem Kościoła Katolickiego jako zasadniczym i pełnym wykładem treści wiary dla ludzi naszych czasów;
  4. upowszechnianie i wspieranie inicjatyw zawiązanych z nową ewangelizacją oraz promowanie nowych;
  5. studiowanie i wspieranie wykorzystania nowoczesnych form przekazu, jako narzędzi nowej ewangelizacji;
  6. uczestniczenie w pracach i inicjatywach Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Nowej Ewangelizacji.

Nowo powołanym Zespołem kieruje Przewodniczący, który ściśle podlega Dyrektorowi Wydziału Duszpasterstwa Ogólnego Kurii Metropolitarnej.

Arcybiskup Metropolita Częstochowski
Wacław Depo”

Przewodniczącym Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Częstochowskiej Ksiądz Arcybiskup dr Wacław Depo mianował ks. Michała Krawczyka.

ks.-Michal-Krawczyk-720x480

Na mocy dekretu Księdza Arcybiskupa, Koordynatorami ds. Nowej Ewangelizacji w regionach archidiecezji są:

Ks. Jakub Raczyński – Region Częstochowski

18620224_698462963688805_377340100222802918_n

Ks. Grzegorz Piec – Region Radomszczański

DSCF6042

Ks. Sebastian Wyrozumski – Region Wieluński

10387535_1534923210087838_8189579007251965777_n (2)

Ks. Krzysztof Sak – Region Zawierciański

18664138_1511698465518299_1119863639929572288_n