Program rekolekcji kapłańskich

 

Poniedziałek – 24 czerwca – Abp Grzegorz Ryś

14.30 – 16.30      Rejestracja uczestników

17.00                   Konferencja wprowadzająca z Nieszporami

18.00                   Kolacja

19.30                   Konferencja

21.00                   Adoracja

 

Wtorek 25 czerwca                                                     Środa 26 czerwca

8.00                     Jutrznia                                            8.00            Jutrznia

8.30                     Śniadanie                                         8.30            Śniadanie

10.00                   Konferencja                                    10.00          Konferencja

11.00                   Przerwa kawowa                             11.00          Przerwa kawowa

12.00                   Adoracja                                          12.00          Adoracja

13.00                   Obiad                                                 13.00          Obiad

15.30                   Nieszpory z konferencją                15.30          Nieszpory z konferencją

16.30                   Przerwa kawowa                             16.30          Przerwa kawowa

17.30                   Msza Święta                                    17.30          Liturgia pokutna

19.00                   Kolacja                                            19.00          Kolacja

20.15                   Spotkanie kapłańskie                      20.15          Msza Święta

 

Czwartek 27 czerwca

8.00                     Jutrznia

8.30                     Śniadanie

10.00 – 12.00      Skrutacja

12.30                   Msza Święta

13.30                   Obiad i zakończenie rekolekcji