Kurs Emaus w Wieluniu

Szkoła Nowej Ewangelizacji w Częstochowie zaprasza na kurs Emaus w Wieluniu. Jest to podstawowy kurs biblijny. Kurs jest wprowadzeniem w Biblię i pozwala rozmiłować się w Słowie Bożym jako Osobie. Uczy tego jak czytać Słowo Boże i czym ono jest dla każdego człowieka. Jest czasem spotkania z Jezusem Zmartwychwstałym, który chce swoją miłością i pokojem na nowo rozpalać zniechęcone i rozczarowane ludzkie serca. To czas dający możliwość pogłębienia relacji z Bogiem obecnym w Jego Słowie.

Uczestnik tego kursu może doświadczyć, czym powinno być w życiu człowieka Słowo Boże oraz jak skuteczne jest jego działanie. To czas rozpoznawania Jezusa jako Mesjasza zapowiadanego przez Stary Testament. Kurs umożliwia każdemu uczestnikowi rozpoznanie Chrystusa tak, jak dał się On rozpoznać uczniom z Emaus – w czasie Liturgii Słowa i Liturgii Eucharystii, aby mógł stać się świadkiem Boga żyjącego.

Data: 1-3 czerwca, 2018

Adres: Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Wieluniu, ul. Śląska 23
Koszty: 90 zł (bez noclegu)
150 z noclegiem.

Kurs stanowi całość od piątku do niedzieli. Nie przyjmujemy zgłoszeń na jeden lub dwa dni udziału.

Uwaga!
Warunkiem udziału jest wcześniejsze przeżycie kursu Nowe Życie.
Jeżeli cena kursu byłaby przeszkodą, napisz o tej przeszkodzie i nie rezygnuj z kursu.
Odpowiedzialna : Magdalena Halak SNE Koszalin / SNE Częstochowa
Pytania: sneczest@gmail.com oraz pod numerem: 603 535 424 po 16.00
Zgłoszenia: http://sneczestochowa.org/kursy/formularz/

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.