Ks. Michał Krawczyk w I module Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów

Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Częstochowskiej, ks. Michał Krawczyk wziął udział w I module Ogólnopolskiej Szkoły Ewangelizatorów (OSE) organizowanej przez Zespół ds. Nowej Ewangelizacji Konferencji Episkopatu Polski odbywającym się w dniach 10-15 listopada 2013 r. w Krakowie. OSE ma trwać 2 lata i jest podzielona na 4 moduły. Celem OSE „jest permanentne przygotowywanie i wyposażanie ewangelizatorów do praktycznego podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji w aktualnym kontekście przemian i uwarunkowań społeczno-kulturalnych”. Temat I modułu brzmiał: „Kerygmat i Nowa Ewangelizacja”. W ciągu 5 dni sesji naukowych, prelegenci przedstawiali w bardzo ciekawy i systematyczny sposób naukę zawartą w Piśmie Świętym oraz w Magisterium Kościoła. „Szczególnie cennym było spotkanie z Jose H. Prado Flores założycielem Szkół Ewangelizacji św. Andrzeja z Meksyku – mówi ks. Michał Krawczyk. Uczestnicy mogli usłyszeć inspirujące nauczania dające wiele do myślenia. Osobiście dla mnie odkrywcze były słowa, że aby kroczyć drogą Nowej Ewangelizacji potrzebujemy mieć doświadczenie upadku”. I jak powiedział Jose H. Prado Flores: „aby móc zrealizować założenia Nowej Ewangelizacji należy być otwartym na zmianę; natomiast by w ogóle otworzyć się na zmianę trzeba wcześniej zaakceptować fakt, że się jej potrzebuje i doświadczać pewnego rodzaju niezadowolenia. Ewangelizacja to ewangelii-akcja, działanie Ewangelii albo, mówiąc lepiej, Ewangelia w akcji”.

Bardzo cennym doświadczeniem było spojrzenie od strony socjologii na dzisiejszego odbiorcę Ewangelii. „Homix” – „Człowiek zmiksowany” to ten, do którego dziś idziemy – mówił dr hab. Jacek Kurzępa. Z kolei ks. dr hab. Stanisław Dyk ukazał czym jest Nowa Ewangelizacja w nauczaniu Kościoła. Zwrócił on uwagę, że to co ją wyróżnia to pierwsze głoszenie: „Jak mieli uwierzyć, skoro im nikt nie głosił kerygmatu” (por. Rz 10,14).

To co szczególnie umacniało to wspólnota ludzi wiary. Modlitwa oraz świadectwo kapłanów i osób świeckich o Jezusie, jak działa dzisiaj. Warsztaty w małych grupach, w których osoby duchowne i świeckie – razem jako jeden Kościół – mogli pogłębiać usłyszane treści oraz poznawać metody i sposoby głoszenia Jezusa Zmartwychwstałego.

To doświadczenie OSE umocniło mnie w wierze i Jezus rozpalił na nowo moje serce. Chwała Mu za to”. – dodaje ks. Przewodniczący.

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.