Kongres Nowej Ewangelizacji


Kongres Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Częstochowskiej pod hasłem N.E.W.        (Nowa Ewangelizacja Wszystkim) odbędzie się w dniach 19-21 września 2014 r. (od piątku do niedzieli) w Radomsku.

Adresowany jest on do Duchowieństwa, Osób Życia Konsekrowanego, Ruchów, Stowarzyszeń, Bractw, Katechetów i Parafialnych Rad Duszpasterskich Archidiecezji Częstochowskiej.

Cele Kongresu:

  1. Pogłębienie znaczenia teologicznego i duszpasterskiego Nowej Ewangelizacji (pojęcie, cel, obszary, adresaci).
  2. Pogłębianie refleksji teologiczno-pastoralnej celem służenia duszpasterzom i liderom małych (np. przyparafialnych) grup wzrostu. 
  3. Dać odpowiedź na zasadnicze w kontekście Nowej Ewangelizacji pytanie: „JAK?” docierać do współczesnego człowieka z orędziem Ewangelii.
  4. Ożywienie doświadczenia ewangelizacji dla wypalonych ewangelizatorów.
  5. Wprowadzenie w doświadczenie Nowej Ewangelizacji poprzez praktyczne zapoznanie się z programami ewangelizacyjnymi funkcjonującymi w duszpasterstwie ogólnokościelnym i diecezjalnym.
  6.  Odkrycie imperatywu pierwszego – kerygmatycznego przepowiadania jako narzędzia Nowej Ewangelizacji.