SKRÓT 3 DNI KONGRESU

W Radomsku odbył się I Kongres Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Częstochowskiej. Każdy z uczestników został ciepło przywitany przez proboszcza parafii p.w. św. Lamberta ks. Antoniego Arkita słowami : „Nie lękaj się, gdyż w trakcie tych trzech dni Bóg będzie chciał objawić Swoją Chwałę.” Ksiądz Arcybiskup Wacław Depo, który objął patronat honorowy nad Kongresem, w homilii powiedział, że: „wiara osobista w Syna Bożego jako Zbawiciela musi się przebijać, musi przejść przez próg, musi często konfrontować się z niewiarą innych, by pozostać naszą wiarą Kościoła na zawsze.” Za Jezusem nie można pójść samemu, głosił Metropolita Częstochowski, a nasza wiara potrzebuje także opierać się na wierze naszych braci i sióstr. Po Mszy miał miejsce wykład „ Maryja- zawierzyć by zanieść.” ks. Adama Wodarczyka – moderatora Ruchu Światło- Życie: Zwrócił on uwagę, że aby stawać się jak Maryja trzeba rozważać Słowo Boże. Swoje rozważania oparł na fragmencie Ewangelii mówiącym o pójściu Maryi do Elżbiety. Maryja idzie do Elżbiety, idzie do konkretnej osoby, aby zanieść jej Dobrą Nowinę – Jezusa. Każdy chrześcijanin jest do tego wezwany. Pierwszy dzień Kongresu zakończyła modlitwa i wołanie o Ducha Świętego.

 

Podczas modlitwy Jutrznią, w II dniu Kongresu, ks. Adam Polak mówił, że dzisiaj nie zawsze jesteśmy wezwani do przelania krwi za Boga, jak wspominani 20 września męczennicy koreańscy, ale jesteśmy wezwani do dawania świadectwa. Nie możemy zatrzymać tego co otrzymaliśmy od Boga dla siebie, ale mamy tym dzielić się z innymi, nie sami, ale we wspólnocie.

W czasie pierwszego sobotniego wykładu ks. dr hab. Krzysztof Guzowski z KUL-u podzielił się swoimi refleksjami nad kontemplacją, a nową ewangelizacją. Kontemplacja, konstatował prelegent, jest kochaniem i poznawaniem Boga, ponieważ Bóg chce do nas przychodzić, abyśmy Go najpierw poznali. Ks. Krzysztof w głównej części swojego wystąpienia mówił o prostocie Boga, prostocie Kościoła i prostocie środków nowej ewangelizacji. Pan Bóg dla nas wszystko uprościł zsyłając na ziemię Swojego Syna. Dlatego nasze życie codzienne może być przeniknięte życiem z Bogiem i żadna rzecz, którą czynimy każdego dnia nie musi być odłączona od Bożej rzeczywistości. Ks. profesor nawiązał do słów papieża Benedykta, gdzie mówił on, że „Nowej Ewangelizacji nie da się zrozumieć w oderwaniu od 2000 lat Kościoła”. Z drugiej strony Pan Bóg ustanowił wspólnotę, którą możesz kochać, albo odrzucić, ale nigdy nie możesz jej zrozumieć. Profesor z KUL porównał Kościół do Rodziny w Nazarecie. Niczym nie różni się on od innych rodzin. Żyli w Nazarecie prawie 30 lat i nikt nie zauważył, że Bóg mieszka pośród nich. Bóg jest cichy, prosty; nie niszczy świata. Dopiero po 30 latach zaczyna wyjawiać: mieszkał pośród was Bóg. Rodzina z Nazaretu odznacza się prostotą relacji z Bogiem: pokój, dobro, modlitwa. Jezus nie przynosił im tortu, ale przynosił im Boga. Nowa Ewangelizacja według ks. Guzowskiego polega na staraniu się, aby ludzie uwierzyli w to, co Jezus przyniósł.

Kolejnym wykładem kongresowym było „ Pierwsze przepowiadanie-kerygmat”, który przedłożył uczestnikom ks. dr Włodzimierz Cyran. Zwrócił on zwrócił uwagę na to, że Jezus nie tylko głosił Królestwo Boże, ale je zaprowadzał. Za słowami Jezusa idą Jego dzieła, które zaprowadzają boski ład i harmonię. Następnie ks. profesor wyjaśnił czym jest kerygmat i jakie są jego główne punkty. Kerygmat jest uroczystym głoszeniem w imieniu Boga na wzór przepowiadania prorockiego i głoszenie tego, co zapowiedzieli prorocy,. W centrum przepowiadania kerygmatycznego znajduje się tajemnica paschalna: męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Ważne jest nasze świadectwo. „My jesteśmy świadkami tego”. Sługa Chrystusa, mówił ks. Cyran, winien angażować się w ewangelizację. Wobec niej potrzeba przyjąć postawę służebną. Ważna jest odpowiedzialność, pokora, czyste intencje, miłość, nastawanie w porę i nie w porę. Dzień zakończył się koncertem uwielbienia zespołu New Life’em w kościele NMP Królowej Polski w Radomsku.

Ostatni dzień Kongresu był wyjściem uczestników do ludzi, na ulice miasta Radomska i do radomszczańskich parafii. W 12 radomszczańskich kościołach kapłani wraz z ewangelizatorami głosili kerygmat, mówili świadectwa doświadczenia miłości Bożej i znaczenia bycia we wspólnocie. O godz 14.30 odbył się Marsz dla Jezusa. Uczestnicy wraz z mieszkańcami Radomska, z księżmi i siostrami zakonnymi z Archidiecezji Częstochowskiej przeszli ulicami z Placu 3 Maja do Parku Solidarności śpiewając i manifestując swoją przynależność do Jezusa Chrystusa. Spotkało się to z bardzo pozytywnym odbiorem i przyłączaniem się ludzi do tego ewangelizacyjnego pochodu. Spotkanie w parku rozpoczęło się Koronką do Miłosierdzia Bożego. Spektakl ewangelizacyjny oraz poruszające świadectwa Patrycji Hurlak i Dariusz Kowalskiego. Niesamowitą radość wśród wszystkich wniosły też dzieci z zespołu Armia Dzieci, które do swych animacji angażowały osoby w każdym wieku. Kongres zakończył się zawierzeniem miasta Radomska i Archidiecezji Maryi, którego dokonał ks. Antoni Arkit.

Ziarno zostało zasiane. Na owoce Kongresu trzeba będzie dłużej poczekać, ale co można powiedzieć już dziś to to, że uczestnicy Kongresu dawali świadectwa poczucia jedności członków wspólnot Archidiecezji Częstochowskiej.

Biuro Prasowe Kongresu N.E.W.

Zdjęcia w „Galeria”

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.