VIII Kasperiańskie Dni Młodych

Serdecznie zapraszamy na VIII Kasperiańskie Dni Młodych, które odbędą się w dniach 18-21.08.2016 w Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie.

Najważniejsze infor­ma­cje dot. spotkania:

 • temat: Konkretna dawka Miłosierdzia
 • ter­min: 18-21.08.2015
 • miej­sce: Sanktuarium Krwi Chrystusa w Częstochowie,
  ul. św. Kaspra del Bufalo 2/18
 • dojazd: z głów­nych alei auto­bu­sem nr 10 w kie­runku Szpital Parkitka. Na przy­stanku Wrosławska należy wysiąść, cof­nąć się 30m i skrę­cić w prawo w aleję brzo­zową, następ­nie prosto 1km.
 • mapa: ścią­gnij mapę dojazdu na spo­tka­nie mło­dych
 • koszt: 50zł
 • zakwa­te­ro­wa­nie: wła­sne namioty
 • pełne wyży­wie­nie pod­czas spotkania
 • zapisy: formularz rejestracyjny (obowiązkowa rejestracja uczestników on-line)

Niespodzianka

 • Każdy uczestnik tegorocznych Kasperiańskich Dni Młodych otrzyma opaskę z różańcem do Krwi Chrystusa! opaska_rozaniec-do-Krwi-Chrystusa_masz-wartość_krwi

 

Zaproszeni goście:

 • Koncert: Wspólny Mianownik
 • Piotr Kowalczyk (TAU)
 • Łukasz Bęś (Bęsiu)
 • Patrycja Hurlak

Zarejestruj się na spotkanie młodych

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.