Rekolekcje kapłańskie


Zespół do spraw Nowej Ewangelizacji w Archidiecezji Częstochowskiej zaprasza do udziału w rekolekcjach kapłańskich, które odbędą się w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie (ul. św. Barbary 41)

REKO A4

Termin:

  • rozpoczęcie poniedziałek 24 czerwca 2019 r. o g. 17.00 (przyjmowanie gości od g. 14.30)
  • zakończenie czwartek 27 czerwca 2019 r. o ok. g. 14.00
Prowadzący:

Abp Grzegorz Ryś i Bp Edward Dajczak

Koszt udziału:

500 zł (w nim pełne wyżywienie i zakwaterowanie):

250 zł – kapłani będący mieszkańcami domu seminaryjnego

Prosimy, by zabrać ze sobą księgę Pisma Świętego, albę i stułę koloru białego oraz leki na swoje dolegliwości.

Zgłoszenia: http://dlaewangelizacji.pl/rekolekcje-kaplanskie/

Prosimy o dokonanie wpłaty przed przyjazdem, celem rezerwacji miejsca. Wpłaty należy dokonać na podane poniżej konto z dopiskiem „rekolekcje kapłańskie (imię i nazwisko)”:

Kuria Metropolitalna w Częstochowie, Al. NMP 54
                                        nr konta 65 1020 1664 0000 3102 0433 3779