Kurs Dawid


Kurs Dawid – nowi muzycy dla nowej ewangelizacji

Jeśli lubisz grać lub/i śpiewać, chcesz głosić i uwielbiać Jezusa muzyką
TEN KURS JEST DLA CIEBIE

09-15.08.2015 r.
CZĘSTOCHOWA, Wyższe Seminarium Duchowne, ul. Świętej Barbary 41