Kontakt

Przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji

Ks. Michał Krawczyk

tel. 606317697

e-mail: biuro@dlaewangelizacji.pl

Koordynator ds. Nowej Ewangelizacji Regionu Częstochowskiego

Ks. Jakub Raczyński

tel. 664463702

Koordynator ds. Nowej Ewangelizacji Regionu Radomszczańskiego

Ks. Grzegorz Piec

tel. 724514660

Koordynator ds. Nowej Ewangelizacji Regionu Wieluńskiego

Ks. Sebastian Wyrozumski

tel. 726 284 044

Koordynator ds. Nowej Ewangelizacji Regionu Zawierciańskiego

Ks. Krzysztof Sak

tel. 782 977 705          email: christophoros@vp.pl

Nasze konto

65 1020 1664 0000 3102 0433 3779