Program


Plan Kongresu Nowej Ewangelizacji w Radomsku

PIĄTEK – 19.09.2014:

Miejsce: kościół św. Lamberta

od 16.00
rejestracja
18.00-19.00
Eucharystia – Arcybiskup Metropolita Częstochowski
19.00-20.00
wykład: „Maryja – zawierzyć by zanieść” (ks. dr Adam Wodarczyk –
Moderator Generalny Ruchu Światło-Życie)
20.00-20.10
świadectwo
20.15-21.45
Modlitwa i wołanie o Ducha Świętego
(Wspólnota Przymierza Rodzin Mamre)
21.45
Apel Jasnogórski i ogłoszenia

 

SOBOTA 20.09.2014:

Miejsce: Miejski Dom Kultury w Radomsku

7.00-7.45
kawa, herbata, śniadanie
8.00-8.30
Jutrznia z krótkim słowem (Ruch Światło-Życie)
8.45
I wykład: Nowa Ewangelizacja, dlaczego i kiedy?
(ks. dr hab. Krzysztof Guzowski – Dyrektor Instytutu
Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologii KUL)
10.00
II wykład: Pierwsze przepowiadanie – Kerygmat
(ks. dr Włodzimierz Cyran – Biblista, egzorcysta,
wykładowca WSD w Częstochowie)
11.10-12.00
panel dyskusyjny
12.15-14.00
Eucharystia + uwielbienie (Domine Jesu i Strefa Chwały)
kościół NMP Królowej Polski
14.00-15.00
obiad
15.10-16.20
I moduł
1. Rekolekcje szkolne ewangelizacyjne (Jacek Dudzic)
2. Zamknięte rekolekcje przeżyciowe ewangelizacyjne
(Ruch Światło-Życie)
3. „Synu, tobie mówię, wstań!” – sesje o uzdrowieniu
przez miłość Boga Ojca (Wspólnota Bożego Ojcostwa)
4. Spotkanie ewangelizacyjne z Mszą i posługą charyzmatyczną
(WPR Mamre)
16.30-17.40
II moduł
1. Różne formy i okoliczności głoszenia kerygmatu
(publiczne i bezpośrednie) – WPR Mamre
2. Młodzi na progu – program ewangelizacyjny dla Bierzmowanych
(SNE)
3. Kerygmatyczne przygotowanie rodziców oraz dzieci I-komunijnych
(Kat. Stow. Wiernych Nowa Ewangelizacja)
4. Ewangelizacja narzeczonych – Małgorzata i Jan Wilkowie
17.50-19.00
III moduł
1. Parafialne Szkoły NE (Ks. Michał Krawczyk)
2. Domy Zmartwychwstania (Wspólnota Galilea)
3. Katechezy neokatechumenalne (Droga neokatechumenalna)
4. Komórki parafialne (Kat. Stow. Wiernych Nowa Ewangelizacja)
19.10-19.40
kolacja
20.00
uwielbienie:  (New Life M)
Kerygmat + rozesłanie + błogosławieństwo
kościół NMP Królowej Polski

 

NIEDZIELA 21.09.2014:

Miejsce: kościół św. Lamberta i Park Solidarności w Radomsku

8.00
śniadanie
Od 9.00
wyjście ewangelizacyjne Uczestników Kongresu
do parafii miasta Radomska
13.00
obiad


Miejsce: Park Solidarności w Radomsku

14.00-16.00
wyjście ewangelizacyjne
14.30
Marsz dla Jezusa
15.00
Koronka do Bożego Miłosierdzia
15.20
Spektakl ewangelizacyjny: Syn marnotrawny
(Wspólnota Przymierza Rodzin Mamre)
16.00
świadectwo i prowadzenie (Patrycja Hurlak – „Nawrócona Wiedźma”
i Dariusz Kowalski – m.in. odtwórca roli Janusza Tracza w serialu
„Plebania”)
16.30
pląsy i zabawy ewangelizacyjne – festynowo
(Wspólnota Przymierza Rodzin Mamre)
18.00
osobiste i wspólnotowe zawierzenie Maryi (ks. Abp Stanisław Nowak)
18.30
(dla chętnych) koncert uwielbienia – Armia Dzieci
20.30
projekcja filmu ewangelizacyjnego